COM HO HEM DE FER?


Aquest treball es realitzarà en grups de tres persones i a cada grup se li assignarà un tema a treballar.

Llavors s'han  de seguir les següents intruccions:

- Cercar al blog, la pestanya del tema assignat i anar fent les activitats que allà se us proposen.

- Presentar el tema a la resta de la classe.

- Agafar apunts quan els voltres companys i companyes expliquin el seu tema.

- Elaborar un joc connecta del vostre tema seguint les instruccions donades.

Consulta també les pestanyes OBJECTIUS i AVALUACIÓ, per saber com s'avaluarà aquest treball.