OBJECTIUS

QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?


  1. Conèixer i entendre les funcións de relació, nutrició i reproducció.
  2. Reflexionar sobre els hàbits que ens ajuden a mantenir la salut i sobre què hem de fer davant les malalties
  3. Saber organitzar tota la informació i fer-ne resums i mapes conceptual
  4. Saber presentar la informació obtigunda a la resta de companys i companyes
  5. Saber explicar, presentar i comunicar la informació.
  6. Construir un circuit elèctric senzill amb la construcció d'un joc sobre els aparells del cos humà
  7. Saber fer feina en petit grup.